Uploader: Leon
Country: France
Uploaded: Apr 26, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

fructul interzis - pdf free download

DAISY,FRUCTUL INTERZIS AL PASIUNII
SUSAN JOHNSON
CAPITOLUL 1
Paris, mai 1881
Bătaia în ușă era insistentă şi precipitată.Viola tăcerea înfierbântată a încăperii...
întrerupea concentrarea ducelui de Vec.
Părul lui lung şi negru flutură mătăsos când întoarse capul spre locul de unde
venea zgomotul. Trecură câteva fracţiuni de secundă înainte de a se distanţa
suficient de patima pur carnală care îl acapara.Odată cu deplina conştiinţă de
sine apăru şi decizia.Ignoră bătaia în ușă, prea atras de mişcarea părţii inferioare
a trupului său şi de scâncetele femeii înfierbântate şi înflăcărate de sub el.
—Mor, Etienne...
Vocea feminină era o şoaptă, frângându-se într-un geamăt de plăcere. Mâinile ei
mici la baza coloanei lui vertebrale, apăsând cu forţă, încurajau fiecare
pătrundere, împiedicând retragerile prea lungi.
El îi slăbi strânsoarea cu o uşoară mişcare a coapselor puternice.

O să fie mai bine murmură el.
Dar exact în clipa plăcerii extreme, la limita, suportabilului, pe care Isme o
aştepta tremurând, răsună în ușă a doua bătaie în ritmul stabilit dinainte şi
Etienne gemu.

Nu... pleci.Femeia stârnită din braţele lui îşi manifestă dezaprobarea
printr-un horcăit. Mâinile ei îl strângeau din nou. Cuptorul dintre coapsele ei
frigea. Femeia îşi, ridică şoldurile, căutând bucuria răvăşitoare pe care el era atât
de aproape... să i-o ofere.
Membrul lui rigid şi puternic se avântă încă o dată, ca şi cum ar fi fost grăbit de
cea de-a doua bătaie în ușă sau de dulceaţa femeii care se unduia ca să-l
absoarbă mai adânc, mai mult...
El se mişcă puţin şi se cutremură de delicioasa, senzaţie oferită de frecarea din
cuibul ei mătăsos, care-l ţinea strâns. Nevoia copleşitoare îi alungă din minte
orice alte obligaţii.
—E al tău în întregime, dragă, murmură el.Ţinând-o de umerii goi astfel încât să
o imobilizeze, străbătu dintr-o dată acea mică distanţă critică şi făcu să dispară,
pentru o clipă delirantă şi vibrantă, întreg universul aşa cum o doreau amândoi.
De vreme ce ducele de Vec nu triplase averea veche de o mie de ani a familiei
prin riscuri nebuneşti sau prin neglijarea chestiunilor practice, la primele senzaţii
de,slăbire a plăcerii el îşi aruncă privirea pe ceasul de pe noptieră. La naiba,
Louis putea să aleagă un moment mai bun. Iar Legere putea avea puţină
răbdare.Experienţa şi instinctul de jucâtor îi spuneau că facţiunile la bursă
n-aveau să atingă apogeul mai ,devreme de zece sau cincisprezece minute. Mai
avea, răgaz câteva minute ca să se bucure de plăcere. Numai, bine pentru că
femeia pasionată, care se agăţa de el cu atâta forţă, îi atrase din nou atenţia.
Coapsele mătăsoase ale Ismei erau alunecoase din pricina transpiraţiei,
promiţând o penetrare catifelată. El auzi micul ei ţipăt sufocat de plăcere, îi văzu
pielea îmbujorându-se, îi sesiză intensa excitare. Când,cu câteva luni înainte o
făcuse să simtă acea senzaţie,erotică unică, ea adoptase instantaneu varianta,
japoneză a clopotelor birmaneze. Amintindu-şi, el, zâmbi în clipa în care femeia
suspină în extaz:
—Ah, Doamne... Nu chiar aşa, îşi zise el, însă, cum se apropia la rândul lui de
acea magnifică stare de eliberare şi cum ceasul şi bătăile lui Louis din ușă îi
aminteau de responsabilităţi, hotărî că venise clipa ultimului orgasm în acea
dimineaţă.Simţi primele convulsii ale Ismei de-a lungul venelor, lui încordate şi
ieşi în întâmpinarea contesei Guimond, ,descărcându-se în adâncurile umede ale
voluptuoasei, femei arcuindu-şi spatele în delirul exploziv al plăcerii.Trupul lui
bronzat era plin de broboane iar pieptul i se umfla şi desumfla cu repeziciune în
căutarea aerului.
Isme răsufla la fel de greu. Rămaseră înlănţuiţi și epuizaţi. Câteva clipe mai
târziu, când ea întinse buzele roz, el o sărută cu recunoştinţă deloc prefăcută.
—Mulţumesc că te-ai regulat cu mine în dimineața asta, murmură el, cu
răsuflarea-i fierbinte adăstând deasupra moliciunii gurii ei.Înălţându-şi capul, îi
zâmbi. Mătasea neagră a părului îi încadra chipul de o frumuseţe răpitoare.
Avea un zâmbet la fel de provocator pe cât de scandaloasă îi era reputaţia.
— Nu m-aş fi culcat cu nimeni altcineva atât de devreme... îngână Isme,
satisfăcută, aproape torcând, cu ochii adumbriţi de genele grele... nici nu m-aş
deranja să mă îmbrac în zori de zi.
— Ca apoi să te dezbraci, rosti ducele cu un zâmbet şiret. Rămân dator atunci...
pentru interesul tău excepţional.
Vocea lui era doar un murmur care tachina. În timp ce aprecia efortul ei
deosebit, el trase concluzia, cu regret în sinea sa, că, din nefericire, Bursa nu mai
putea aştepta. Oricât îl încânta pasiunea contesei, cu ameninţarea care-i pândea
acţiunile de la căile feratei trebuia să se dea jos din pat, să se îmbrace şi să
pornească la afaceri în mai puţin de cinci minute. Lăsându-şi greutatea corpului
într-un cot, îşi dădu părul peste urechi cu un gest grăbit, intrat în obicei, în
vreme ce privirea i se mută din nou spre ceas. Oare va suna Bouchart?
Sprâncenele lui stufoase şi negre se arcuiră a îngrijorare.
— Te reţin cumva?
Ochii superbi ai Ismei se îngustară. Regina momentană a frumuseţii din Paris nu
cunoştea decât sentimentul adoraţiei din partea tuturor.
— Mă tem că am întârziat la birou. Legere mai are un pic şi va suferi o
apoplexie din pricina agitaţiei de la Bursă. Ducele de Vec zâmbi din nou. Dinţii
sclipitori contrastau cu bronzul feţei. Retrăgându-se de lângă căldura trupului ei,
o sărută pe obraz.
—Îmi pare rău, dragă... într-o clipă Louis va bate din nou la ușă.
Aşezându-se în capul oaselor, se sprijini pe coate.Poziţia îi scotea în evidenţă
muşchii fermi ai toracelui.Ochii verzi, plini de vioiciune, încercau să ascundă
agitaţia care-l stăpânea.
— Spune-i să plece. Vreau să faci din nou dragoste cu mine... aşa cum îmi place
cel mai mult... cu Phoenix jucându-se în...
— ...crăpătura de Cinabar, o ajută el.
— Aşa.Etienne devenise expert în arta taoistă a iubirii, în timpul unei expediţii
făcute în Asia cu mulţi ani în urmă, iar Isme se arătase încântată de repertoriul
lui— ca multe alte femei din trecut, de altfel.
— Am visat azi-noapte excursia noastră făcută cu ambarcaţiunea ta, continuă ea.
Nu puteam dormi gândindu-mă la mărimea enormă a...
Îi privi erecţia, încă tare în ciuda orelor petrecute în mrejele iubirii, apoi se uită
în ochii lui. Zâmbi, anticipativ, nepăsătoare faţă de orice alte angajamente ale
lui.
— Trebuie să rămâi, insistă ea în şoaptă. Louis va aştepta, iar Legere poate să
aibă răbdare.Un manager de afaceri era o persoană puţin mai importantă în